Vrácení ŘO

Jste ve výkonu sankce, nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem, nebo správním orgánem?

Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?

Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

Odborně vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět.

V případě nejasností nás kontaktujte a popřípadě si domluvte individuální konzultaci k vašemu případu přímo v naší kanceláři.

ZÁKAZ ŘÍZENÍ

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

Co je potřeba doložit?

  • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
  • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
  • výpis z karty řidiče z magistrátu. POZOR – ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
  • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • dopravně psychologické vyšetření

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení však doporučujeme a nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost dvou opravných zkoušek. Pokud z některé části zkoušky neuspějete ani napotřetí, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

12 BODŮ

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

Co je potřeba doložit?

  • výpis z karty řidiče z magistrátu. POZOR – ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
  • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti 
  • posudek o zdravotní způsobilosti 
  • dopravně psychologické vyšetření

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost dvou opravných zkoušek. Pokud z některé části zkoušky neuspějete ani napotřetí, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Related Articles